Now showing items 1-1 of 1

    • Kitosanın kompost ortamında degredasyonunun incelenmesi 

      Altun, Emine (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-12)
      Her geçen gün hızla artan nüfus, gelişen teknoloji ve değişen yaşam standardınaparalel olarak oluşan atıkların hem içeriği değişmekte hem de miktarı hızla artmaktaolup bunun önemli bir kısmını plastikler oluşturmaktadır. ...