Show simple item record

dc.contributor.advisorYazgan, Oktay
dc.contributor.authorKeleş, Gürhan
dc.date.accessioned2020-12-29T17:16:01Z
dc.date.available2020-12-29T17:16:01Z
dc.date.submitted2009
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/463617
dc.description.abstractHomofermantatif (HM) ve heterofermantatif (HT) laktik asit bakteri (LAB) inokulantlarının mısır silajının kimyasal kompozisyonu ile merinos toklularda performansa olan etkilerini araştırmak amacıyla yapılan deneme iki bölüm halinde yürütülmüştür. Birinci bölümde, süt olum dönemi sonunda hasat edilen silajlık mısır materyali HM LAB (HM4: 1.0x104; HM5: 1.0x105 ve HM6: 1.0x106 kob/g) ve HT LAB'ı (HT4: 1.0x104; HT5: 1.0x105 ve HT6: 1.0x106 kob/g) içeren iki LAB inokulantının üç'er farklı inokulasyon oranı ile muamele edilerek laboratuar silolarında 42 gün süre ile silolanmıştır. Homofermantatif LAB inokulantı olarak 1132 (Pioneer® Hi-Bred, Int., Inc., USA), HT LAB inokulantı olarak da 11A44 (Pioneer® Hi-Bred, Int., Inc., USA) kullanılmıştır. İkinci bölümde ise silajlık mısır materyali her iki LAB inokulantı ile 1.0x106 kob/g düzeyinde muamele edilerek balyalanmış ve altı kat plastik streç film ile sarılarak 42 gün süre ile silolanmıştır. Balya silajları her birinde 11 baş Konya merinosu dişi toklunun bulunduğu kontrol, HM LAB ve HT LAB silaj gruplarına yedirilmiştir. Hayvan denemesi 12 günlük alıştırma döneminden sonra 14'er günlük 3 dönem halinde 42 gün süre ile yürütülmüştür. Deneme süresince toklulara adlibitum mısır silajı ile canlı ağırlıklarının % 1'i düzeyinde kesif yem karması verilmiştir. Ayrıca balya silajlarının aerobik stabiliteleri (AS) de tespit edilmiştir.Laboratuar silolarıyla yapılan çalışmanın sonucunda kontrol grubuna kıyasla HM5 ve HT6 muamele gruplarında silaj pH'sı yükselirken (P<0.01), HT6 muamele grubunda silajın laktik asit içeriği düşmüştür (P<0.05). Muamelelerden HM6 ile silajın asetik asit (Aa) içeriği düşerken (P<0.01), HT6 muamelesinde belirgin olmak üzere HT5 ve HT6 muameleleri ile Aa artmıştır (P<0.01). Ayrıca, HT6 muamelesinde belirgin olmak üzere HT5 ve HT6 muameleleri ile silajın suda çözünebilir karbonhidrat içeriği düşmüştür (P<0.01).Balya silajlarına HM ve HT LAB ilaveleri ile pH (P<0.05), HT LAB ilavesi ile Aa ve AS artmıştır (P<0.01). Hava ile temasta HT LAB ilave edilmiş silajlar, kontrol ve HM LAB ilave edilmiş silajlara kıyasla sırasıyla, 34 ve 47 saat daha fazla (P<0.01) stabil kalmışlardır. Her iki LAB inokulantının da tokluların performanslarına etkisi önemli olmamıştır (P>0.05).Anahtar Kelimeler: Laktik asit bakteri inokulantları, mısır silajı, hayvan performansı, silaj fermantasyonu.
dc.description.abstractThe effect of adding homofermentative (HM) and heterofermantative (HT) lactic acid bacterial inoculants (LAB) on the conservation characteristics of maize silage and its effects on Konya merino muttons performance were investigated with two separate trials. In first trial, maize, harvested at the end of the milk stage of maturity, treated with three application levels of HM LAB (HM4: 1.0x104; HM5: 1.0x105 and HM6: 1.0x106 cfu/g) and HT LAB (HT4: 1.0x104; HT5: 1.0x105 and HT6: 1.0x106 cfu/g) and ensiled in laboratory silos for 42 days. Inoculant 1132 (Pioneer® Hi-Bred, Int., Inc., USA) was used as HM LAB and inoculant 11A44 (Pioneer® Hi-Bred, Int., Inc., USA) was used as HT LAB inoculant. In second trial, maize treated with HM and HT LAB inoculants at the rate of 1.0x106 cfu/g and baled. Bales were wrapped with six layers of plastic stretch-film and ensiled for 42 days. Eleven muttons, randomly allocated to control, HM and HT groups were fed with the experimental silages for 42 days. Muttons were acclimatized to silages for a 12 days and the trial was performed in three periods each lasting 14 days. Silages were offered adlibitum to muttons with a concentrate supplemantation equivalent to 1 % of individual live weights for each muttons. In addition, aerobic stability (AS) of baled silages were determined.In laboratory silos trial, compared to control silages both HM5 and HT6 treatments increased (P<0.01) the silage pH, but only HT6 decreased (P<0.05) the concentration of lactic acid. The concentration of acetic acid (Aa) was decreased (P<0.01) by only HM6, while the concentration of Aa was increased (P<0.01) by HT5 and further increased (P<0.01) by HT6. The concentration of water soluble carbohydrate was decreased (P<0.01) by HT5 and further decreased (P<0.01) by HT6.The treatments had only significant effect on silage pH, concentration of Aa and AS of baled silages. Both HM LAB and HT LAB increased (P<0.05) the silage pH, whereas only HT LAB increased the concentration of Aa (P<0.05) and AS (P<0.01) of maize silage. There was no (P>0.05) treatment effect on any variables measured on the muttons performance.Key Words: Animal performance, lactic acid bacterial inoculants, maize silage, silage fermentation.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectZiraattr_TR
dc.subjectAgricultureen_US
dc.titleHomofermantatif ve heterofermantatif laktik asit bakterilerinin mısır silajının kimyasal kompozisyonu ile Konya merinosu toklularda performansa etkileri
dc.title.alternativeThe effect of homofermentative and heterofermentative lactic acid bacteria on the chemical composition and Konya merino muttons performance of maize silage
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentZootekni Anabilim Dalı
dc.subject.ytmFatty acids-volatile
dc.identifier.yokid352869
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid245743
dc.description.pages104
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess