Now showing items 1-1 of 1

    • Soğuğa adapte olmuş mayaların serbest ve immobilize hücreleriyle lipaz üretimi 

      Uçar, Muhammed Hanifi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Mevcut çalışma soğuğa adapte olmuş Rhodotorula glutinis HL25 mayasını kullanarak çalkalamalı flask kültürde lipaz üretmek için gerçekleştirilmiştir. 20 °C' lik sıcaklık ve 6.0' lık pH değerleri hem serbest hemde ...