Now showing items 1-2 of 2

  • Benzil halojenürlerde katodik dehalojenasyon mekanizmasının ECESR spektroskopik incelenmesi 

   Ayyildiz, Enise (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada sentetik organik kimyanın önemli çıkış maddeleri olan benzil halojenürlerinin reaksiyon mekanizmaları in situ elektrokimyasal elektron spin rezonans spektroskopisiyle incelenmiştir. Benzil halojenürlerinin ...
  • Nitroksit serbest radikalinin ESR spektrumunun incelenmesi 

   Ayyildiz, Enise (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Bu çalışmada, metil alkol çözücüsü içinde hazırlanan 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-l-yloxy nitrokait serbest radikalinin spektrumu oda sıcaklığında Varien-E4 spektrometre sinde çekilerek incelendi. Deneysel ...