Now showing items 1-1 of 1

    • Polivinilalkolün (PVA) toprak sıkışma parametreleri üzerine etkileri 

      Aksakal, Ekrem Lütfi (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Y. Lisans Tezi, POLÎVÎNÎLALKOLÜN (PVA) TOPRAK SIKIŞMA PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Ekrem Lütfî AKSAKAL Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Taşlan ÖZTAŞ Bu araştırmada, ...