Now showing items 1-1 of 1

    • Karşılaştırma devresi için algoritmik yaklaşım 

      Dağ, Arzu (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Bu araştırmada, Boolean Cebirinin temel özellikler1! ve teo remlerinden yararlanarak iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz basamaklı iki ikili sayının, göreli büyüklüğünü karşılaştıran devrenin tasarımı için etkin ...