Show simple item record

dc.contributor.advisorEmiroğlu, Seyit
dc.contributor.authorÖzler, Ahmet
dc.date.accessioned2020-12-29T15:13:12Z
dc.date.available2020-12-29T15:13:12Z
dc.date.submitted2006
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/448663
dc.description.abstractKitaplarında Yer Alan Hikaye ve Masallardan her sınıf için seçilen 15 metninEgitimsel slevleri asagıdaki üç temel soru kapsamında incelenmeye çalısılmıstır.1- lkögretim 3., 4. ve 5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarında yer alan hikaye vemasalların verdigi iletiler nelerdir?2- lkögretim 3., 4. ve 5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarında yer alan hikaye vemasalların dilbilgisi ögretimine katkıları nelerdir?3- lkögretim 3., 4. ve 5. sınıf Türkçe Ders Kitaplarında yer alan hikaye vemasallardan egitimsel alanda hangi yönleriyle ve nasıl faydalanabiliriz?Bu çalısma sonucunda masal ve hikâyelerin; hem milli hem de evrensel istendikdavranısları kazandırmada kullanılabilecek iletileri içeriginde barındırdıgı, dilbilgisiögretiminde çocuklara hem imla ve noktalama isaretlerinin kazandırılmasında hem dedili olusturan kelimelerin tür ve çesitlerini kazandırmada bol miktarda örnegibünyelerinde barındırdıgı tespit edilmistir. Bundan sonra bu edebi ürünlerin Türkçeögretiminde ve milli ve evrensel degerlerimizin çocuklarımıza kazandırılmasında hakettigi yeri en seçkin ürünleriyle alması ümit edilmektedir.
dc.description.abstractThe content of this research is between the dates of 2005-2006 educationalciruculum year for the stories and fairy tales that takes up place in 3rd,4th, 5th gradeElemantary Schools and the 15 texts chosen for each class has been analized on whateducational afffects it has on students within three(3) questions listed below.1-)What are the lessons given out for the stories and fairy tales that takes upplace in 3rd, 4th, 5th grade Elemantary School in Turkish Literature?2-) What is the contributional help for the stories and fairy tales that takes upplace in 3rd,4th, 5th grade have on Turkish Lessons grammar?3-)From which ways can we benefit from the stories and fairy tales oneducational fields that takes up place on 3rd,4th and 5th grade Turkish Literaturethought in Elemantary schools?As a conclusion of this work stories and fairy tales contains contents of universaland national good moral behaviour on students. It also been determined to have impacton usage of good grammar, spelling and punctuation marks.From now on we hope to serve the best literary work as to national and universalmorals toward our kids and to make sure Literature reaches the highest point itdeserves to be.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectTurkish Language and Literatureen_US
dc.titleİlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan hikaye ve masalların eğitimsel işlevleri
dc.title.alternativeThe functions the stories and fairy tales have on literary effect on 3rd, 4th and 5th grade elementary schoolers
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİlköğretim Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid9002236
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid217201
dc.description.pages145
dc.publisher.disciplineSınıf Öğretmenliği Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess