Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Savaş
dc.contributor.authorÇiftci, Ebru
dc.date.accessioned2020-12-29T14:36:41Z
dc.date.available2020-12-29T14:36:41Z
dc.date.submitted2015
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/444176
dc.description.abstractMakro ekonominin en önemli göstergelerinden olan enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat literatüründe uzun yıllardan beri tartışıla gelmektedir. Enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin niteliği konusunda zaman içerisinde farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bu ilişkinin negatif olduğu, pozitif olduğu ya da enflasyonun ekonomik büyümeyi belli bir eşik değer çerçevesinde etkilediği sonucuna ulaşıldığı birçok farklı ampirik çalışma literatürde mevcuttur.Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de enflasyon, 1970'li yıllardan itibaren ekonomide büyük bir sorun haline gelmeye başlamış ve uygulamaya konulan bütün ekonomi politikalarında başlıca hedef göstergesi olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 1980-2014 yıllarını kapsayan dönemde enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisi önce teoriksel olarak anlatılmış, sonrasında ampirik bir uygulamayla incelenmiştir. Çalışmada Türkiye'deki enflasyon ile ekonomik büyüme ilişkisi, zaman serisi analizi ile 1980-2014 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak Granger Nedensellik ve Regresyon Analizleri kullanılmıştır. Yapılan Granger Nedensellik analizi sonucunda, enflasyondan büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Elde edilen sonuca göre Türkiye'de enflasyon, büyümeyi etkilemektedir. Regresyon analizi sonucuna göre ise, enflasyonun katsayısının -0,6 olduğu gözlemlenmiştir ve büyüme ile enflasyon arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, enflasyondaki % 1 birimlik bir artış, ekonomik büyümede % 0,6 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Bu sonuç Türkiye için yapılan çalışmaların çoğundan elde edilen sonuçlarla da benzerlik göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Türkiye, Enflasyon, Ekonomik Büyüme, İlişki
dc.description.abstractThe relationship of inflation and economic growth, which is one of the most important indicators of the macro economics, is a controversial issue discussed in the literature for quite a long time. Many different views had been argued about the characteristics of the relationship between inflation and economic growth. Indeed, there are many empirical studies in the literature that argues whether this relationship is negative, positive or there is an impact of inflation on the economic growth within a framework of a relative threshold value.Inflation in Turkey, as a developing country, is accepted a great problem for economic growth after 1970s and were constituted as a main rationale for policy designs and implementations. In this research, the relationship of inflation and the economic growth is firstly explained in a theoretical manner and then it is evaluated with an empirical application. The relationship is examined in a time series analyses using the data between the years of 1980 and 2014. Granger causality and regression analyses are used as a method for the study. As a result of the Granger causality analyses, it is found that there is a one-way causality relationship from inflation to growth. Consequently, inflation is affecting economic growth in Turkey. And according to the outcome of regression analyses, the coefficient of inflation is -0,6 and there is a negative directed relationship between inflation and growth. Eventually every 1% units of increase in the inflation causes a 0,6% units of decrease in the economic growth. This outcome is also analogous with the results of the researches that had been conducted for Turkey before.Key Words: Turkey, Inflation, Economic Growth, Relationshipen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleTürkiye`de enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Ampirik bir uygulama (1980-2014)
dc.title.alternativeThe relationship of inflation and economic growth in Turkey: An emprical application (1980-2014)
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentİktisat Anabilim Dalı
dc.subject.ytmEmpirical distributions
dc.subject.ytmTurkish economy
dc.subject.ytmInflation
dc.subject.ytmEconomic growth
dc.subject.ytmGrowth
dc.identifier.yokid10076400
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid391887
dc.description.pages159
dc.publisher.disciplineİktisat Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess