Show simple item record

dc.contributor.advisorApa Kurtişoğlu, Gülay
dc.contributor.authorTekin, Ali
dc.date.accessioned2020-12-29T14:36:32Z
dc.date.available2020-12-29T14:36:32Z
dc.date.submitted2015
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/444148
dc.description.abstractBozkır ve Köylerindeki Camiler isimli bu çalışmada 17 adet cami; yeri, mimari özellikleri, malzeme, teknik, süsleme, kitabe ve tarihlendirme başlıkları altında ayrıntılı olarak incelenmiştir.İncelenen örnekler arasında en erken tarihli yapı Karacahisar Cami'dir (H. 1200-M. 1785-1786). Camilerin büyük bir çoğunluğu 19. ve 20. yüzyıla tarihlenmektedir. Camilerde taş, tuğla, kiremit, harç, ahşap, demir ve çinko, üç camide de devşirme malzeme kullanılmıştır. En çok kullanılan plan tipi ahşap direkli mihrap duvarına dik plandır. Bu yapıların üst örtüleri genellikle düz ahşap tavandır. Hisarlık Cami mihrap duvarına paralel planlıdır. Üçpınar Kurşunlu Cami ise tek kubbelidir. Yapılardaki taşıyıcı elemanlar duvarlar, ayaklar ve kemerlerdir. İncelenen camilerden çoğu süslemesizdir. Fakat Hisarlık Cami ve Üçpınar Kurşunlu Cami süslemeye sahip önemli örneklerdir. Ahşap yüzeylerde `S` ve `C` kıvrımları, kıvrım dallar, stilize edilmiş yaprak ve çiçekler, gülbezekler ve geometrik şekiller kullanılmıştır. Zemin oyma, aplike, delikişi ve kalemişi en fazla kullanılan tekniklerdir.
dc.description.abstractIn this study, about the mosques of Bozkır and its villages, examined under the titles in detail 17 mosques, location, architectural, materials, technique, decoration, inscription and chronicle. The earliest buildings in the studied between samples Karacahisar Mosque. (H. 1200-M. 1785-1786). The majority of the mosques were 19th and 20th centuries. In mosques it is used the build materials which are in kinds of stone, brick, tile, mortar, wood, iron and galvanized. Three mosques were used spoiler material. Most used type of plan wooden pillared wall perpendicular to the plan. The roofing's of these buildings are usually a flat wooden ceiling. The mihrab wall is parallel plan Hisarlık Mosques. The single dome is the Üçpınar Kurşunlu Mosque. The supporting elements in the building are walls, pillars and the arches. Most of the mosques studied have no decoration. But Hisarlık Mosque and Üçpınar Kurşunlu Mosque are the important examples with decoration. The curves of `S` and `C` curling twigs, stylized leaves and flowers, gülbezeks and geometric shapes are the used. Ground engraving, applique and drillingwork and hand-carved techniques are the ones, which are used very frequently.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.subjectArt Historyen_US
dc.titleBozkır ve köylerindeki camiler
dc.title.alternativeThe mosques of bozkır and its villages
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentSanat Tarihi Anabilim Dalı
dc.subject.ytmKonya-Bozkır
dc.subject.ytmMosques
dc.subject.ytmReligious objects
dc.subject.ytmReligious buildings
dc.subject.ytmArchitectural characteristics
dc.subject.ytmOrnamentations
dc.identifier.yokid10081579
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universitySELÇUK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid422455
dc.description.pages301
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess