Now showing items 1-1 of 1

    • Amın Maalouf romanlarında doğu batı çatışması 

      Albayrak, Selime (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-25)
      Her iki medeniyete bakan yönüyle Doğu-Batı çatışması, somut bir olgu olarak tarihsel süreçte ilk kez haçlı seferleriyle başlamıştır. Savaş eksenli başlayıp oryantalist bir soyut ütopyaya dönüşen Doğu-Batı çatışması, ...