Now showing items 1-2 of 2

  • Ebu`l Huseyn İbn Fâris ve Es-Sâhibî kitabı 

   Keş, Salih Zeki (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Araştırmanın konusunu, hicri IV, miladi X. y.y.'da yaşamış ve günümüze, Arap Dili ve Edebiyatı alanında çok değerli eserler bırakmış olan İbn Fâris'in (ö. h.395/m.1004) ?es-Sâhibî? adlı eseri teşkil etmektedir.İbn ...
  • X-XV. asır siyasal-namelerinde eğitim 

   Livatyali, Hüsnü Y. (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   133 bir konferans niteliğinde olmasıdır. Belgelere dayalı olarak düşüncelerini rahatlıkla anlatmıştır. Burada verilen eğitim gençlerin yanında iş başında yetiştirmeyi de amaç edindiğinden her kademedeki devlet erkânı muhatap ...