Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilipek, Akif
dc.date.accessioned2020-12-29T14:01:59Z
dc.date.available2020-12-29T14:01:59Z
dc.date.submitted1984
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/437435
dc.description.abstract43 ÖZET Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı vs Hastalıkları Anabil im Dalı Yenidoğan Ünitesinde klinik ve laboratuvar bulguları ile respiratuar distres tanısı almış 56 olguda yapılan bu çalışmada Aminofîlinin farmakolojik tedavideki yararları araştırılmış- tır.Hastaİarda respiratuar distres klinik kriterleri olarak Silverman skorlaması( laboratuvar bulguları ol arakta kan gazları (pH,pOLfpCO ) ve akciğer gr af i ler i değerlendirilmiştir.Aminofilin tedavisi verilen has- talardaki klinik bulgularda ve kan gazlarında görülen düzelme istatik- sel olarak anlamlı buluraouştur.Aminofilinin en etkili olduğu periyodun 24-48 saatlik devre olduğu tesbit edilmiştir.Literatürün ve bulguları mızın ışığı altmda«değişik nedenleri» gelişebilecek yenidoğan respi ratuar distresinin farmakolojik tedavisinde aminofllin uygulamasının; yararlı olacağı sonucuna varılmıştır*
dc.description.abstracten_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.subjectChild Health and Diseasesen_US
dc.titleRespiratuar distresli prematürlerde aminofilin tedavisi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid177385
dc.publisher.instituteTıp Fakültesi
dc.publisher.universityONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
dc.type.submedicineThesis
dc.identifier.thesisid150706
dc.description.pages49
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess