Show simple item record

dc.contributor.advisorDabak, Nevzat
dc.contributor.authorKara, Mustafa
dc.date.accessioned2020-12-29T13:56:56Z
dc.date.available2020-12-29T13:56:56Z
dc.date.submitted2000
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/436435
dc.description.abstractÖZET Son yıllarda, tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerindeki hızlı gelişmeler ve özellikle yumuşak doku ve kemik tümörlerinde prognozu iyileştirici sonuçların bildirilmesi, ortopedi uzmanlarım, ortopedik onkoloji konusunda ileri çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmanın amacı; kliniğimizde 2000 yılma kadar takip veya tedavisi yapılan kas - iskelet sistemi tümörlerini belli bir takip programı içine alarak bir arşiv oluşturmak ve elde edilen verileri retrospektif olarak değerlendirmektir. Bu amaçla, Ocak 1987 - Haziran 2000 tarihleri arasında yumuşak doku veya kemik tümörü öntamsı ile kliniğimize başvuran 830 olgunun değerlendirilmesi yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde Ocak 1987-Haziran 2000 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 9322 olgu içinde, kemik tümörlü olguların oram % 3.77,yumuşak doku tümörlü olguların oranı ise % 2.97'dir. Yumuşak doku tümörlü olgularda şişlik, kemik tümörlü olgularda ağrı en önemli başvuru nedenidir. Kas-iskelet sistemi tümörü öntamsı ile takip edilen 830 vakalık seride 152 olgu tümör dışı nedenleri oluşturur. 138 olgutuk primer malign tümörlerde saptanan akciğer metastazı oranı % 21.01 'dir. Tümör tespit edilen 628 olgu içinde, lokal nüks saptanan olgu sayısı 28 (% 4.46)'dir. Ortalama 54.5 aylık takip sonucuna göre, kaybedilen hasta sayısı 42 (%6.69)'dir. Bu bilgilerin daha sağlıklı olabilmesi için, ülkemizde kemik ve yumuşak doku tümörü kayıt sisteminin kurulması ve böylece daha geniş serilerle yapılacak çalışmalarının daha yararlı olacağı kanaatine varılmıştır. Anahtar Kelimeler; Kemik tümörü, yumuşak doku tümörü, malign, benign vm «ğ^SS^181
dc.description.abstracten_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectOrtopedi ve Travmatolojitr_TR
dc.subjectOrthopedics and Traumatologyen_US
dc.title1987-2000 yılları arasında ortopedi ve travmatoloji anabilim dalında tümör öntanısı ile takip edilen 830 vakanın değerlendirilmesi
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid104559
dc.publisher.instituteTıp Fakültesi
dc.publisher.universityONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
dc.type.submedicineThesis
dc.identifier.thesisid99109
dc.description.pages105
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess