Now showing items 1-1 of 1

    • Üremik ve sirozlu hastalarda desmopressinin hemostatik parametrelere etkisi 

      Eser, Metin (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      30 ÖZET Desmopressin, diabetes insipitus, noktürnal enuresis, hemofili, von Willebrand's hastalığı, üremi, karaciğer sirozu, trombosit fonksiyon bozuklukları ve menoraji gibi hemostazın bozuk olduğu hastalıkların ...