Now showing items 1-1 of 1

    • Akut böbrek yetmezliğinde prognostik faktörlerin değerlendirilmesi 

      Açikgöz, Abdullah (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      ÖZET Akut böbrek yetmezliği değişik etiyolojik faktörlerin neden olduğu bir hastalıktır. Mortalite tedavideki gelişmelere rağmen hala yüksektir. Çalışmamızda Ocak 1999 - Ocak 2002 tarihleri arasında Nefroloji bölümü ...