Now showing items 1-1 of 1

    • Maksillofasiyal travmada 3 boyutlu bilgisayarlı tomografinin yeri 

      Karahan, Gülay (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Maksillofasiyal travma genel vücut travmasının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Maksillofasiyal kırıklar ciddi morbidite, fonksiyon ve estetik kaybı ile sonuçlanabilir . Travma sonrası tedavinin ana amacı yüz estetiğinin ...