Now showing items 1-1 of 1

    • Deneysel akut pankreatit modelinde Montelukast`ın etkileri 

      Angi, Serkan (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Amaç: Bu çalışmanın amacı, ratlarda Cerulein ile oluşturulmuş deneysel akut pankreatit modelinde bir sisteinil lökotrien reseptör antogonisti olan Montelukast'ın etkilerini araştırmaktırGereç ve Yöntem: Toplam 40 adet ...