Now showing items 1-1 of 1

    • Myeloproliferatif neoplazmlarda JAK2 mutasyonu ve klinik özellikler 

      Demir, Ayşe Kevser (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
      Amaç: BCR/ABL negatif kronik myeloproliferatif neoplazmlarda (KMPN), JAK2V617F mutasyonu varlığının tespit edilmesi ile bu hastalıkların patogenezi ile ilgili bilgiler artmıştır. 2008 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tanı ...