Show simple item record

dc.contributor.advisorGülmez, Yener
dc.contributor.authorEr, Zekiye
dc.date.accessioned2020-12-29T13:18:54Z
dc.date.available2020-12-29T13:18:54Z
dc.date.submitted1996
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/423413
dc.description.abstractöz ER, Zekiye Yüksek Lisans Tezi, İngiliz Dili Eğitimi Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Yener GÜLMEZ Şubat, 1996, 81 sayfa ANA DlL VE YABANCI DİLDE OKUMA YAZMA BECERİLERÎNDEKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ Bu çalışma, ana dil ve yabana dilde okuma yazma becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu tezde yürütülen çalışmada Gaziantep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce'deki okuma ve yazma becerileri smanmıştır. Bu çalışmada özellikle (a) öğrencilerin Türkçe ve İngilizce `yazma` becerileri, (b) Türkçe ve İngilizce `okuma` becerileri, (c) Türkçe `yazma ve okuma`, (d) İngilizce `yazma ve okuma` becerileri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İki hazırlık sınıfının çoğunlukla aynı yaşta olan, vasat üstü seviyedeki toplam 27 öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanması için her öğrenciye (a) İngilizce okuma, (b) İngilizce yazma, (c) Türkçe okuma, (d) Türkçe yazma olmak üzere toplam dörder sınav verilmiştir. Sınavların verilmesinden sonra sonuçlar bir korrelasyon çalışmasıyla analiz edilmiş ve tabloda gösterilmiştir. Veri analizi, anadil ve yabancı dilde (Türkçe ve İngilizce'de) okuma yazma becerilerinin arasında istatistik açıdan önemli bir ilişkiye rastlanmadığını göstermektedir. Sadece Türkçe ve İngilizce okuma becerileri arasında zayıf bir ilişki söz konusudur. Bilim Sayı Kodu : ELT 599
dc.description.abstractABSTRACT ER, Zekiye M. A. in English Language Teaching Supervisor : Prof.Dr. Yener GÜLMEZ February, 1996 81 pages AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN READING-WRITING SKILLS IN FIRST AND SECOND LANGUAGE This thesis aims at investigating Reading-Writing relationships in First and Second Language. The study reported in this thesis investigated the first language and second language in terms of reading and writing abilities. The research concerns upper-intermediate level students of preparatory classes of English Language and Literature Department at Gaziantep University. Our main concern are specifically to investigate the relationships: (a) between literacy skills in a first language and literacy development in a second language (i.e., between reading in LI and L2, and between writing in LI and L2), and (b) between reading and writing in LI and L2 (i.e., between reading and writing in LI, and between reading and writing in L2. Our subjects were 27 students of the two preparatory classes. They are mostly in the same age and all of them are students of English at the upper- intermediate level. Subjects were given four examinations (1- Reading in English, 2- Reading in Turkish, 3- Writing in English, 4- Writing in Turkish). Their evaluations formed our data. After the administration of the exams, the results have been analyzed through a correlational study and illustrated in the table. The analysis of data indicated that there was no significant relationship between the literacy skills in both first and second language except the weak correlation that has been seen in the Turkish and English reading abilities. Science Code : ELT 599 men_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.subjectEnglish Linguistics and Literatureen_US
dc.titleAn Analysis of the relationships between reading writing skills in first and second language
dc.title.alternativeAna dil ve yabancı dilde okuma yazma becerileri arasındaki ilişkinin analizi
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmComparative linquistics
dc.subject.ytmEnglish
dc.subject.ytmTurkish
dc.subject.ytmReading skills
dc.subject.ytmWriting skills
dc.subject.ytmForeign language teaching
dc.identifier.yokid52701
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid52701
dc.description.pages44
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess