Show simple item record

dc.contributor.advisorKıvrım, İsmail
dc.contributor.authorYildirim, Fatma
dc.date.accessioned2020-12-29T13:08:12Z
dc.date.available2020-12-29T13:08:12Z
dc.date.submitted2017
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/419938
dc.description.abstractOsmanlı Devletinin mahkeme kayıtları olan Şer'iyye Sicilleri yerel Tarih araştırmalarında birinci el kaynakları arasında yer almaktadır. Kadı Sicilleri arasında bulunan Tereke Defterleri, Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yaşamı hakkında bilgiler vererek Osmanlı devletinin sosyal tarih araştırmalarında en önemli kaynaklardan birini oluşturmaktadır. S 12 Numaralı Sofya Şer'iyye Sicili Hicri (M. 1671-1678) tarihleri arasını kapsamaktadır. Toplam 149 Sayfadan oluşmaktadır. Defter tek taraflı olarak kaleme alınmıştır. Defterde miras, vasi tayini, alacak verecek gibi hukuki içerikli belgeler bulunmaktadır. Tereke, kişi öldükten sonra bırakmış olduğu mallar, eşyalar vs.dir. Mirasçısı varsa mirasçılarına eğer mirasçısı yoksada eşyalar ve mallar hazineye bırakılır.Defterde adı yazılı olan kişiler hayatta iken tasarrufunda bulundurdukları eşyalar miras kaydı yapan kişiler tarafından tespit edilmiştir. Borçları taksim yapılarak kalan miktar mirasçılar arasında paylaştırılmıştır.Bu Çalışmanın Amacı, XVII. yy da Sofya'da ki Osmanlı Devleti'nin Sosyal Tarihi hakkında bilgi vermek. Çalışma tereke kayıtları kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirmeler yapılırken çoğunlukla belgelerden yararlanılmıştır. Belgelerdeki bulgulara göre yorumlar yapılmıştır.
dc.description.abstractJudıcıal records, Ottoman court records, are considered among the most important primary sources to understand the Ottoman administration in its provinces. The boks of surveys among the judıcıal record constitutes one of the most important sources of social history research of the Ottoman state by giving information about the social and economic life of the Ottoman state. The Present study comprises analysis of the years (lunar Calender- Hiraj)/1671-1678 AD. Consists of 149 pages in total. Notebook is unilaterally received. İnheritance in the book, legal guardianship, legal documents such as receivables will be received. Tereke, goods left after the person is killed, goods etc. İf there is no heir, heirs of the goods and the goods are given to the heirs. Those who have written in the book have been identified by inheritors. The debs are divided and the remaining amount is divided among the heirs.The aim of this study to give information about the social history of the otoman state in the XVIIth century. Work was done using terrestirial records. Documents were mostly used when making evaluations. İnterpreted according to the findings in the documents.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectTarihtr_TR
dc.subjectHistoryen_US
dc.title`S 12 numaralı Sofya Şer`iyye sicili`
dc.title.alternative`S 12 numbered Sofia Şer'iyye record`
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentTarih Anabilim Dalı
dc.subject.ytmBulgaria-Sofia
dc.subject.ytmSocial history
dc.subject.ytmLocal history
dc.subject.ytmOttoman history
dc.subject.ytmHistory
dc.subject.ytmOttoman history
dc.subject.ytmCourt registers
dc.subject.ytm17. century
dc.identifier.yokid10157282
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid469163
dc.description.pages506
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess