Show simple item record

dc.contributor.advisorBalcı İzgi, Berna
dc.contributor.authorAlyu, Ebubekir
dc.date.accessioned2020-12-29T13:06:06Z
dc.date.available2020-12-29T13:06:06Z
dc.date.submitted2018
dc.date.issued2020-09-17
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/419241
dc.description.abstractUzun yıllar boyunca iktisatçıların ilgi alanına giren gelir dağılımı eşitsizliği ve onu belirleyen unsurlar günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. İktisadi kalkınmada gelir dağılımı eşitsizliğini azaltıcı politikalar bütün ülke ekonomilerinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmalar uzun dönemde eşitsizlik azalmış olsa da ülke içi ya da ülkeler arası eşitsizliğin arttığını göstermektedir.Bu tez çalışmasının amacı, 2002-2013 dönemi için geniş bir veri seti üzerinden gelir dağılımı eşitsizliğini belirleyen faktörleri araştırmaktır. Ele alınan ülkeler Rusya, Romanya, Türkiye, Brezilya, Ukrayna, Peru, Gürcistan, Uruguay, Tayland, Slovakya Cumhuriyeti, Arjantin, Polonya, Macaristan, İzlanda ve İrlanda olarak seçilmişlerdir. Çalışmanın bulgularına göre, gelir dağılımı eşitsizliğini azaltmada beşeri sermaye ve işgücüne katılım en önemli sosyo-ekonomik değişkenler olarak ortaya çıkmıştır. Nitelik yönünden, nitelikli beşeri sermayenin önemi ve yanı sıra işgücüne katılımda pozitif enerjiye odaklanan verimli kurumsallaşma önemlidir. Nicelik olarak açıklanabilen ve fakat nitelik olarak da geliştirilmesi gereken unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bundan sonraki bu alanda yapılacak araştırmaların bu değişkenlerde niteliği ölçen veri bulabilmesi ve bilgi sağlaması önemlidir.
dc.description.abstractThe inequality of income distribution and the determinants of the income distribution which are in the interest of economists formany years stillmaintains its importance today.Policies to reduce income distribution inequality in economic development.Plays an important role in the agenda of the economies of the country.Althoughtheinequalityhas decreasedin thelongterm, studiesshowthat inequality increases in countryorin the countryinequality.The aim of thisthesis is to investigate the factorsdetermining income distribution inequality with a large dataset for the period 2002-2013. Discussed countries havebeen selected as Russia, Romania, Turkey, Brazil, Ukraine, Peru, Georgia, Uruguay, Thailand, Slovakia, Argentina, Poland, Hungary, Iceland and Ireland.According to the findings of the study, human capital and labor force participation are the most important socio-economic variables in decreasing income distributioninequality.Interms of quality, the importance of qualified humancapital as well as efficient institutionalization focusing on positive energy in labor participation is important.It can be explained as quantity, but it needs to be developed as qualifications.For this reason, it is important that researches in this area will be able to find and to provide data that measure the nature of thesevariables.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.titleGelir dağılımı eşitsizliğinin mikroekonomisi: Seçilmiş ülkeler üzerine panel veri analizi
dc.title.alternativeMicroeconomicus of income distribution increase: Panel data analysis of selected countries
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2020-09-17
dc.contributor.departmentİktisat Anabilim Dalı
dc.subject.ytmDeveloping countries
dc.subject.ytmIncome distribution
dc.subject.ytmPanel data models
dc.subject.ytmMicroeconomy
dc.identifier.yokid10226735
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid533374
dc.description.pages111
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess