Show simple item record

dc.contributor.advisorUluğ, Mehmet Murat
dc.contributor.authorTürkeri, İbrahim
dc.date.accessioned2020-12-29T13:02:09Z
dc.date.available2020-12-29T13:02:09Z
dc.date.submitted2011
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/417935
dc.description.abstractNikomedya?dan itibaren bütün kentsel artifaktlarını kıyı kenti kimliğine dayandırarak kurgulayan İzmit kenti, 1960?lı yıllardan itibaren plansız sanayileşme süreciyle kıyı kenti kimliğini kaybetmiştir.Göç, nüfus artışı ve hızlı kentleşme ile kentten kopan en önemli ortak alan ?kıyı?, kendisine parelel konumlanan D100 karayolu ve demiryolu yüzünden kentin gündelik hayatına dahil olamamaktadır.Bu çalışmada, bu doğrultuda, hem mimarlık yarışmalarını kişisel üretiminin tetikleyicisi olarak gören, hem de İzmit?te yaşayan biri tarafından, yarışmaların mimarlık alanına ve kentsel ortama olan etkileri deşifre edilmeye çalışılmıştır.Türkiye?de önemli bir eşiği tarifleyen 1980 sonrası dönemin mimarlık yarışmalarının, kentsel tasarım yarışmaları aracılığıyla mimarlık ortamında tartışılan, mimarlık ve planlama pratiklerine yeni bir girdi olarak dahil olan kentsel tasarım sürecinin ve söylemlerinin mimarlık ortamındaki ve kentsel ortamdaki karşılıkları araştırılmıştır.Dünya?da ve Türkiye?de kentsel tasarım yarışmaları sürecine örnek proje yarışmaları incelendikten sonra ve bir kıyı kenti olan İzmit?te yarışmalar süreci incelenmiştir. Kıyı kentinde kentsel tasarım yarışmalarını özelleştiren bir durumun aranabilmesi için kara kentlerinde, tarihi dokuda, kent merkezinde vb. gerçekleşen proje yarışmaları seçilerek, karşıla?tırma yapabilmek hedeflenmiştir.
dc.description.abstractThe city of ?zmit, of where all the urban artifacts are mounted by grounding on its identity of being a coastal city since Nicomedia, lost this identity after 1960s due to the unplanned industrialization process.Coast as the most important public space departed from the city by migration, increase in population and rapid urbanization, cannot be involved in everyday life of the city because of D-100 highway and railway situated parallel to the coast.In this study, accordingly, it is aimed to decipher the effects of competitions to the architectural media and urban realm by who is regarding the architectural competitions as the initiator of his own work and simultaneously being a citizen of ?zmit.It is investigated that the translations into architectural and urban realms of architectural competitions in after-1980s period which are describing an important threshold in Turkey, and of urban design processes and discourses which are discussed through urban design competitions in architectural media and involved as a new input in practices of architecture and planning.After the examination of projects of urban design competitions sample to the process of urban design in Turkey and in the world, the process of competitions in ?zmit as a coastal city are interrogated. A comparative analysis through project competitions in land cities, historical tissues or city centers is performed for the sake of a specialized condition of urban design competitions in a coastal cityen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMimarlıktr_TR
dc.subjectArchitectureen_US
dc.title1980 sonrası kentsel tasarım yarışmalarının mimarlık alanına ve kentsel ortama etkileri
dc.title.alternativeThe effects of urban design competitions after 1980 to the architectural media and urban realm
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentMimarlık Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid419742
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid301623
dc.description.pages121
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess