Now showing items 1-1 of 1

    • Bahaeddin Özkişi`nin `Sokakta` adlı eserinin cümle bilgisi incelemesi 

      Gök, Adem (GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Dil bilimi adı verilen bilim dalının kendi içinde ses bilgisi, sekil bilgisi, anlam bilgisive cümle bilgisi gibi bölümleri vardır. Bu bölümlerin her biri dilin yapısı içindeönemli görevler üstlenmistir. Dille ilgili ...