Now showing items 1-2 of 2

  • Cam kırığı üretim atık suyunda adsorpsiyon yöntemiyle KOİ gideriminin incelenmesi 

   Olgun, Adile Zeynep (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, cam endüstrisi atıksuyunun adsorpsiyon yöntemi ile arıtılabilirliği incelenmiştir. Karakterizasyonu belirlenen atıksuda KOİ parametresinin giderim verimi ve optimum koşulların belirlenmesi çalışılmıştır.KOİ' ...
  • Nohuttan elde edilen aktif karbon üzerine basic yellow 28 adsorpsiyonu 

   Özkiliç, Mehmet Ali (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-24)
   Bu çalışmada, nohutun ZnCl2 ve H3PO4 ile kimyasal aktivasyonuyla hazırlanmış aktif karbon örneklerinin (ZnCl2-AC ve H3PO4-AC) Basic Yellow 28 için adsorpsiyon verimi araştırılmıştır. ZnCl2-AC ve H3PO4-AC örnekleri, X-ışını ...