Now showing items 1-1 of 1

    • Iki bileşenli sıvı karışımların aşırı molar hacimlerinin ölçülmesi 

      Demirtas, Meltem (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Çalışmada; N,N-dimetilasetamid + su, N,N-dimetilformamid + su, N,N-dimetilsülfoksit + su, asetik asit + su ve N,N-dimetilasetamid + asetik asit, N,N-dimetilformamid + asetik asit, N,N dimetilsülfoksit + asetik asit ikili ...