Now showing items 1-18 of 18

  • 100 KN kapasiteli basma tipi gerinim ölçerli kuvvet dönüştürücüsü tasarımı 

   Özbay, Hakan Özgür (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   100 kN KAPASİTELİ BASMA TIPI GERMİM OLÇERLI KUVVET DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ TASARIMI Hakan Özgür ÖZBAY Anahtar Kelimeler : Kuvvet Dönüştürücüsü, Kuvvet Transduseri, Dinamometre, Kuvvet Standardı Makinası, Ölü Ağırlık, Wheatstone ...
  • Akışkan yatak sisteminde saç şekillendirme kalıplarının ömürlerinin arttırılması 

   Tepecik, Murat (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-27)
   Anahtar kelimeler : Akışkan Yatak, M İşlem,Karbür Kaplama Özet ! Bu çalışmada, en önemli şekil verme uygulamalımdan olan soğuk şekil verme metodu kapsamında kalıpların ömürlerinin arttırılması incelenmiştir. Kalıp ömürlerinin ...
  • Bir yüzeyinden soğutulan ve ısıtılan prizmatik hacimdeki doğal konveksiyon 

   Kiliç, İ.Muammer (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   BİR YÜZEYİNDEN SOĞUTULAN VE ISITILAN PRIZMATTK HACİMDEKİ DOĞAL KONVEKSİYON. İ.Muammer KILIÇ Anahtar Kelimeler: Doğal Konveksiyon, Prizmatik Hacim, Buzdolabı Hava Dolaşımı, Enerji Sarfiyatı, Depolama Sıcaklığı. Özet:Bu ...
  • Çevresel etkilerin ve geometrik parametrelerin polipropilen malzemede civata ile yük taşıma kabiliyetine etkisi 

   Avci, İlker (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÇEVRESEL ETKİLERİN VE GEOMETRİK PARAMETRELERİN POLİPROPİLEN MALZEMEDE CİVATA İLE YÜK TAŞIMA KABİLİYETİNE ETKİSİ. DLKERAVCI Anahtar Kelimeler: Polipropilen, çevresel etki, yük taşıma kabiliyeti, hasar türleri, yataklama, ...
  • Çok etkili evaporatörlerin dizaynı 

   Ermiş, Kemal (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   /!/'' ÇOK ETKİLİ EVAPORATÖ%püN DİZAYNI Kemal ERMİŞ Anahtar Kelimeler: Çok etkili evaporatörler, Evaporasyon, Optimizasyon, Dizayn Özet: Bu çalışmada, kağıt, şeker, tuz endüstrisi gibi bir çok alanda kullanılan ...
  • Dövme kuvvetinin endirek ekstrüzyon benzerliğine dayanılarak hesaplanması 

   Baran, Onur (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   DÖVME KUVVETİNİN ENDEREK EKSTRUZYON BENZERLİĞİNE DAYANILARAK HESAPLANMASI Onur BARAN Anahtar Kelimeler: dövme, kapalı kalıpla dövme, ekstrüzyon, geri ekstrüzyon, dövmede kuvvet hesabı, dövmede kuvvet ölçümü Özet: Kapalı ...
  • G-X 10 CrNiMoNb 18-10 ostenitik paslanmaz çeliğin asidik çözeiltilerdeki korozyon özelliklerinin incelenmesi 

   Soncu, Mümin (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   G-X 10 CrNiMoNb 18-10 ostenitik paslanmaz çeliğin farklı derişimlerde (0.1M, 1M, 2M, 3M) HCl, H2SO4 ve %50 H2SO4 + %50 HCl olmak üzere asit içeren çözeltilerdeki korozyon davranışları, potansiyodinamik polarizasyon eğrileri ...
  • Gaz türbinlerinde titreşim problemleri ve çözüm yöntemleri 

   Menlik, Cevdet (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   GAZ TÜRBİNLERİNDE TİTREŞİM PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Cevdet MENLİK Anahtar Kelimeler: Trim Balans, Kalibrasyon Trim Ağırlığı Özet: Gaz türbinleri Türkiye için yeni bir alandır. Savaş gemilerinde ve artan bir oranda ...
  • Hidrolik sistem filtreleri ve filtrasyon 

   Acar, Haluk Özgür (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-08)
   HİDROLİK SİSTEM FİLTRELERİ VE FİLTRASYON H. Özgür ACAR Anahtar Kelimeler: Kirlilik, Filtrasyon Teknolojisi, Filtre Devreleri Özet: Bu çalışmada, günümüz endüstrisinde büyük bir yer tutan hidrolik sistemlerin en önemli ...
  • Isı değiştirici sistem analizi ve enerji optimizasyonu 

   Selçuk, Türker (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-22)
   ISI DEĞİŞTİRİCİ SİSTEM ANALİZİ ve ENERJİ OPTİMİZASYONU Türker SELÇUK Anahtar Kelimeler: Isı Değiştirici, Sistem, Performans Analizi, Pinch Analizi, Enerji Geri Kazanım Analizi, Maliyet Analizi, Optimizasyon. Özet: Bu ...
  • Isı pompalı ısıtma sistemlerinin termoekonomik optimizasyonu 

   Kiliç, İrfan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   ISI POMPALI ISITMA SİSTEMLERİN TERMOEKONOMIK OPTİMİZASYONU İrfan KILIÇ Anahtar Kelimeler: Termoekonomi, Termoekonomik Optimizasyon, Isı Pompalı Isıtma Sistemlerinin Optimizasyonu. Özet: Bu çalışmada, Termoekonomik Optimizasyon ...
  • Isıl işlemin PPS (Poly phenylene sulphide) malzemelerinin tribolojik özelliklerine etkisi 

   Tarlan, Hakan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-08)
   ISIL İŞLEMİN PPS (POLY PHENYLENE SULPHIDE) MALZEMENİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Hakan TARLAN Anahtar Kelimeler : Triboloji, Polimer Kompozit, PPS, Isıl İşlem Özet : Polimer kompozitler son yıllarda tribolojik ...
  • Ön kaplı sacların, kaynak bağlantılarının yorulma davranışlarının incelenmesi 

   Aydemir, Bülent (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Son yirmi yıldır, otomobil karoserisi üretiminde yakıt ekonomisi önemli bir rol oynar. Bu amaçla, taşıt ağırlığını azaltmak için yüksek mukavemetli az alaşımlı saclar kullanılır. Bunlara ilaveten otomobil karoserisinin ...
  • Paslanmaz çeliklerin kaynağında schaeffler delong ve WRC-92 diyagramlarının incelenmesi 

   Önal, Erhan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-08)
   PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞINDA SCHAEFFLER, DE LONG ve WRC-92 DİYAGRAMLARININ İNCELENMESİ Erhan ÖNAL Anahtar Kelimeler: Paslanmaz Çelik, Kaynak Metali, Ferrit Yüzdesi, Ferrit Numarası, Schaeffler, De Long, WRC-92 Özet: Bu ...
  • PVD Kaplamaların sert metallere uygulanması 

   Özcan, Ali (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-08)
   ÖZET Anahtar Kelimeler : TİN, AlTiN, TiC, TiCN, PVD ve CVD Kesme koşulları ile takım ve iş parçası malzemesinin yoğun etkisini içeren işlenebilirlik kavramının arttırılması için takım-iş parçası ara yüzeyinin azaltılması ...
  • Soğutma sistemlerinde basınç kayıplarının analizi 

   Süner, Münir (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma,soğutma sistemlerindeki basmç kayıplarının teorik analizi şeklindedir. Basmç kayıpları tanımlanarak, basmç kayıplarının nedenleri, boru ve bağlantı sistemlerindeki durumları incelenmiştir. İki fazlı akışlar ve ...
  • Sıcak sarılmış otomobil süspansiyon yaylarının yorulma davranışlarının incelenmesi 

   Güven, Ahmet Turan (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-07)
   SICAK SARILMIŞ OTOMOBİL SÜSPANSİYON YAYLARININ YORULMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ahmet Turan GÜVEN Anahtar Kelimeler: Helisel Yaylar, Yorulma, Bilya Püskürtme (Kumlama) Özet: Bu çalışmada, sürekli olarak değişken zorlanma ...
  • Tozaltı kaynak yöntemi ile spiral boru üretiminde kaynak parametrelerinin kaynak dikiş kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Şirin, Kahraman (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   TOZALTI KAYNAK YÖNTEMİ İLE SPIRAL BORU ÜRETİMİNDE KAYNAK PARAMETRELERİNİN KAYNAK DİKİŞ KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Kahraman ŞİRİN Anahtar Kelimeler: Spiral dikişli boru, Tozaltı kaynak parametreleri, Kaynak ...