Show simple item record

dc.contributor.advisor(Alp), Şan Öz
dc.contributor.authorMutlu, Tayfun
dc.date.accessioned2020-12-28T14:29:44Z
dc.date.available2020-12-28T14:29:44Z
dc.date.submitted1996
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/333280
dc.description.abstractÖZET Örgüt geliştirmenin amacı örgütü çevreden gelen değişikliklere karşı zamanında uyumlaştırmak, etkinlik ve verimliliği artırarak örgütü daha başarılı hale getirmektir. Bu tez çalışmasında örgüt geliştirme konusu, bilinen teori ve araştırma bulgularının ışığı altında uygulamadan bir örnek kuruluş ile birlikte incelenmektedir. Birinci bölümde konunun tanımı yapılmakta, örgüt geliştirmeye yönelik teoriler, örgüt geliştirmenin temel unsurları ile örgüt geliştirme süreci anlatılmaktadır. İş dünyasında son yıllarda yaşanan değişimin yönü ve bu gelişmelerin işletmelerin yönetim anlayışlarında, örgüt yapılarında, örgüt kültürlerinde yaptığı etkiler özetlenmektedir. Yaşanan bu gelişmelerin işletmeleri hangi yöne doğru değişmeye zorladıkları, yöneticilerin örgüt geliştirme çabalarını hangi yönde yoğunlaşmaları gerektiğine ışık tutulmaya çalışılmaktadır. İkinci bölümde uygulamadan örnek olarak bir üretim işletmesi olan TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TEI) ele alınmaktadır. TEI gerek uluslararası havacılık pazarında faaliyet göstermesi gerek yabancı ortaklı bir işletme olması nedeniyle iş dünyasında yaşanan değişimlerden en fazla etkilenen işletmelerden birisidir. TEI henüz 10 yıllık genç bir işletme olmasına rağmen bir yandan kurumlaşmaya çalışmakta öte yandan iç ve dış pazarlardaki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu bölümde önce TEI tanıtılmış daha sonra işletmedeki örgüt geliştirme süreci işletmenin kuruluşundan itibaren dört ana dönem içinde analiz edilmiş elde edilen bulgular değerlendirilerek hipotezler test edilmiştir. Üçüncü bölümde TEl'deki örgüt geliştirme çabalarının genel bir değerlemesi yapılmış, TEl'nin elde ettiği kazanımlar ve eksik kalan yönler yorumlanmıştır.
dc.description.abstractABSTRACT The goal of the organizational change is to adapt organization to the changes in the market in a timely manner and by increasing the efficiency and productivity to become more successful. In this thesis, the subject of organizational development has been researched and based on the findings of the research an example establishment has been reviewed. In the first section, the definition of the subject, theories, basic elements and the processes of the organizational development have been explained and the nature of these changes in the business world and the effect of these changes on the management, organization structure and organization culture have been summarized. In addition this section also covers the direction of progress which forces the companies to change and the direction that the managers should focus in order to develop their organizations. In the second section a production company TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş. (TEI) has been reviewed as an example of the application. TEI, a joint venture company working in an international aviation market, is effected by the extensive changes in the business world. TEI, a young company which was established only ten years ago, while trying to institutionalize on one side, on the other side gets very effected by the developments in the national market as well as the international. In this section, TEI has been introduced and then the organizational development efforts have been analyzed under four phases, the findings have been evaluated and the hypothesis have been tested. The third section covers a general evaluation of the TEI organizational development efforts, along with the benefits and deficiencies.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleÖrgüt geliştirme bir uygulama örneği: TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEİ)
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmOrganizational development
dc.subject.ytmOrganization
dc.identifier.yokid51467
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityANADOLU ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid51467
dc.description.pages76
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess