Show simple item record

dc.contributor.advisor(Alp), Şan Öz
dc.contributor.authorDoğramaci, Aysun
dc.date.accessioned2020-12-28T14:28:47Z
dc.date.available2020-12-28T14:28:47Z
dc.date.submitted1996
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/333170
dc.description.abstractÖZET Yönetim Bilgi Sistemleri, bir örgütteki işleyiş, yönetim, analiz ve karar verme fonksiyonlarının desteklenmesi amacıyla bilgi üreten, bilgi teknolojilerinin kullanımına dayalı, bütünleşik insan makina sistemleridir. Bu sistemlerin sağladığı desteğin kapsamı işletmenin rutin işleyişi ile ilgili kayıt tutma işlevlerini gerçekleştiren personelden, işletmenin geleceğine yön veren üst düzey yöneticilere kadar uzanmaktadır. Yönetim bilgi sistemleri işletmelerde bilgi işleme sürecini destekleyerek operasyonel verimliliğin arttırılması ve yönetsel karar sürecine gerekli bilgi ve analiz araçlarını sağlayarak fonksiyonel etkinliğin sağlanması amacına hizmet ederler. Bu tez çalışmasında yönetim bilgi sistemleri konusu, uygulamadan bir örnek kuruluş ile incelenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde konu hakkındaki tanımlarla birlikte, bilginin yönetim ve karar verme sürecindeki önemine değinilmektedir. Yönetim bilgi sistemlerinin genel özellikleri ve unsurlarının yanısıra, bu geniş kavram altında anılan uygulama çeşitleri anlatılmaktadır. Ayrıca yönetim bilgi sistemlerinin işletme başarısındaki yeri ve başarılı bir yönetim bilgi sistemi kurulmasını etkileyen faktörler özetlenmektedir. İkinci bölümde, konunun Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'nin parça imalat faaliyetlerine yönelik uygulaması yer almaktadır. Günümüzde yönetim bilgi sistemlerinin kullanımı, gelişen ve dünya pazarlarına açılan yerli ve yabancı ortaklı tüm Türk işletmeleri için artarak önem kazanmaktadır. Yabancı ortaklı bir işletme olan TEI, bu özelliğinin de yardımıyla kuruluşunun hemen ardından böyle bir sisteme sahip olmuş bir işletmedir. Üretim konusu, uçak motoru parçası üretimi, uçak motorlarının montaj ve testi olan TEI, havacılık sektöründe uluslararası pazarda yeri olan bir işletmedir. Bu bölümde TEI tanıtılmış, mevcut yönetim bilgi sisteminin işleyişi, uygulamada karşılaşılan sorunlarla birlikte incelenmiştir. Bu bilgiler yönetim bilgi sistemleri teorilerinin ışığı altında değerlendirilerek, sorunların giderilmesine yönelik çözümler önerilmiştir.
dc.description.abstractABSTRACT The management information system is an integrated, information technology based, man machine system for providing information to support operations, management, analysis and decision making functions in an organization. It interfaces with all functions in the organizational hierarchy, from clerical personnel performing basic transactions to executives performing strategic planning. The management information system will increase the operational efficiency and functional effectiveness by providing timely information and analysis tools for effective decision making. In this thesis, the subject of management information systems has been examined including a case study application. In the first chapter, with the definitions of the subject, the role of information in management and decision making has been explained. The characteristics and components of management information systems are described through multiple applications under the umbrella term of management information systems. Following this, a summary discussion will focus on the role of management information systems in the success of a firm and the critical factors required to build a successful management information system. In the second chapter parts manufacturing section of Tusaş Engine Industries lnc.(TEI) has been reviewed as a case study application. In today's world the use of management information systems is becoming increasingly important for the locally owned or joint venture Turkish enterprises competing in world markets. TEI, a joint venture aerospace company, established a system shortly after the formation. TEl's main business is the production of aircraft engine components, assembly and test of aircraft engines. The company is a world class manufacturer in this sector. In this chapter TEl's management information system is reviewed. Problems encountered during the application phase have been analyzed and solutions are suggested based on management information systems knowledge and techniques.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleYönetim bilgi sistemleri bir uygulama örneği: Tusaş Motor Sanayii A.Ş.(TEI)
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmInformation technology
dc.subject.ytmManagement information systems
dc.subject.ytmManagement systems
dc.identifier.yokid54642
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityANADOLU ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid54642
dc.description.pages97
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess