Collections in this community

Recent Submissions

 • Coagulation and flocculation studies on textile industries wastewaters 

  Köseoğlu, N. Kordal (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2020-12-23)
  This work concerns coagulation-flocculation processesinvolving various chemicals and the determination of efficienciesfor the treatment of wastewater streams resultingfrom the activities of textile industry.In this study ...
 • Valence molecular connectivity model in the prediction of compartmental distribution of selected aromatic pollutants 

  Menemenli, G. Feryal (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışmada Çizit Kuramının bir parçası olarak son yıllarda özellikle farmasötik kimya dalında yapı-etki ilişkilerinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılan Valans Moleküler Ko- nektivite İndeks' lerine bağlı ...
 • A numerical model for the Marmara sea 

  Albek, Erdem Ahmet (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  Bu çalışmada, Marmara denizi akıntılarının ve su seviyelerinin hesaplanabilmesi için nümerik bir model geliştirilmiştir. Marmara denizinin iki katmanlı akıntı sistemini ortaya çıkarabilmek için, iki katmanlı, zamana bağımlı ...
 • Adsorption prototype studies for oil detergent wastewaters 

  Homsi, Neda (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Prototip çalışmalar atık sulardan yağ ve deterjanların arıtılmasında aktif karbon adsorps iyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Kullanılan atık su. tipik pilot su arıtma tesislerinde bulunabilecek, birbirine yakın ...
 • Coagulation flocculation sedimentation prototype studies on oily detergent wastewaters 

  Şencan, A. Dilara (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, yağ ve deterjan içeren atıksuların pıhtılaştırma, yumuşaklaştırma ve çöktürme yöntemlerini içeren bir pilot tesisle arıtılması için gerekli dizayn parametrelerinin bir ön çalışma ile saptanmasıdır. ...
 • Hydrodynamic and water quaility modelling of Gemlik bay 

  Avci, Duygu (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Gemlik Körfezi akıntı ve kirlilik konsantrasyonlarının hesaplanması için iki boyutlu, iki katmanlı, düşey eksende entegre edilmiş nümerik bir model kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı körfez civarindaki bir endüstriyel ...
 • One dimensional water quality model for Göksu and Küçüksu streams 

  Güçlü, Ömer Üner (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  In thlS study, a numerlcal~model has been developed topredlct current Dlssolved Oxygen and Blochemlcal OxygenDemand levels ln Goksu and Kucuksu streams. In addltion, themodel can be used for further proJectlons.The model ...
 • The effect of heavy metals on blue-green alga 

  İlter, M. Ferhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  In this study, the effect of nickel, arsenicand cadmium on the growth and ~trogen fixation abilityof the cyanobacterium, Anabaena cylindrica was examined.Algae were incubated in media containing Ni asnickel chloride (NiC1 ...
 • The reactions of potential organic pollutants with aquesosus chlorine 

  Karaçizmeli, Yeşim Ö. (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  V ÖZET Bu calışmada içme ve kullanma sularında doğal olarak bulunan veya çeşitli yollarla karışabilecek organik bileşiklerin suya dezenfekte amacıyla ilave edilen klor ile yaptigi reaksiyonlar incelenmiştir. Ar ornat i k ...
 • Adsorption of heavy metals on soil 

  Tuksavul, İrem Nazan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  Adsorption-desorption data are the main processesgoverning the mobility of compounds in soil.In this study, the adso:rptioninvestigated on two different soils (from Bursa andIstanbul) for three heavy metals (Cu, Ni, Zn)! ...
 • Effects of composition perturbations the column energetics of the earth`s atmosphere 

  Temel, Raika Alev (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmada, verilen bir atmosfer profili için atmosferik bileşenlerin değişen değerlerinin sütun enerjetiği üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla NCAR/CCMİ radyasyon alt modeli kullanılmıştır. İnsan faaliyetleri ...
 • Environmental distribution of polychlorinated biphenyls by topology based characteristic root index 

  Türker Saçan, Melek (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmada, yeni türetilen ve karakteristik kök (ÇR) adi verilen bir indeks ile, çevre açismdan önemli bir kirletici grubu teşkil eden Poliklorlu Bifeniller'in (PCBs) sudaki çözünürlükleri, buhar basınçları ve ...
 • Methane production from cheese whey 

  Mutlutürk, Mürvet Gülüm (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Endüstriyel atıksu deşarjı modern dünyanın en tehlikeli ve önemli problemlerinden bir tanesidir. Bütün endüstriler içinde, Süt ve Süt Endüstrisi, peyniraltı suyunu hiçbir işleme tabi tutmadan atarak, çevre kirliliği ...
 • Statistical analyses of air pollution and meteorological data in Istanbul 

  İşli, İnci (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
 • Heterogeneous photocatalytic oxidation of organic compounds by TiO2 

  Akmehmet, Işil (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  VI ÖZET Bu çalışmada yakın UV-ışınları ve TiOe. kullanılarak suda bulunan onyedi toksik organik maddenin oksidasyon ile toksik olmayan ürünlere dönüştürülmesi deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmalarda ışık kaynağı olarak ...
 • The predicted environmental distribution of slected slame retardant chemicals 

  Baysan, Semra (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  vi ÖZET Bu çalışmanın amacı seçilmiş yanmayı geciktirici kimyasalların çevredeki dağılımının hesaplanması ve böylece bu kimyasalların çevrede nereye gideceklerinin çevrenin çeşitli kompartmanlarında hangi bağıl konsantrasyonlara ...
 • Prediction on turbulent diffusion cofficients in estuaries 

  Ant, Dilek (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  ÖZET Bu çalışmada, haliçlerdeki dispersiyon katsayılarının hesabı için çeşitli yöntemler araştırılmıştır. Daha önce bir haliçte ( 1980, Mi 1 -ford Haven Estuary) yapılmış olan deneylerin sonuçları kullanılarak moment analizi ...
 • The future projection of Turkish fertilizer industry and its wastewater problem 

  Balkanli, Tamer (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  With the advance in the agricultural sector, thefertilizer sector is growing as well. But the increasing demandfor fertilizers and the development of the fertilizer sector inTurkey brings up the wastewater problem of the ...
 • Evaluation of water quality in Zarqua river and King Talal Dam 

  Al Husseini, Alia Malek (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  Construction of the King Talal Dam was started in 1972, with thepurpose of impounding the flood water of the Zarqa Valley. In March 1977water started being collected in the King Talal Dam. Its water is of utmostimportance ...
 • Heavy metal toxicity and metal pair interactions to Lemna minor (Common duckweed) 

  Dirilgen Sarper, Emine Şemsa Neylan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Çevre Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
  A search of the literature for evidence concerning theeffects of pH on duckweeds has revealed little information.One-third strength Hutner's medium which was reported mostextensively in the literature for culturing ...

View more