Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnal, Gözde
dc.contributor.authorGhorbani Hokmabad, Mahdi
dc.date.accessioned2020-12-21T13:07:50Z
dc.date.available2020-12-21T13:07:50Z
dc.date.submitted2019
dc.date.issued2019-11-25
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/323126
dc.description.abstractBu tez, Ocak 2003 ile Şubat 2019 arasındaki aylık verilere dayanarak, hisse senedi fiyatları ile Türkiye'nin döviz kurları arasındaki ilişkiyi (ABD dolarına karşı) araştırmaktadır. Çalışma, çok değişkenli Granger nedensellik testi kullanarak kısa dönem dinamik nedensellik ilişkisini incelemekte ve yukarıda belirtilen değişkenlerin Johansen eşbütünleşme testi kullanılarak uzun dönem ilişkilerini araştırmaktadır. Ayrıca, çok değişkenli DCC-GARCH yöntemi kullanılarak, değişkenler arasındaki dinamik koşullu korelasyon gelecekteki dönemler için tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlar, bu değişkenler arasında sadece bir uzun vadeli ilişki olduğunu ve nedenselliğin hisse senedi fiyatlarından döviz kurları yönünde gerçekleştiğini göstermektedir. DCC-GARCH'ın bulguları, zaman aralığında önemli dinamik koşullu korelasyonun mevcut olduğunu göstermektedir. Ayrıca, önceki analizlerin sonucuna uygun bir doğrultuda BIST100 hisse senedi fiyatları ve döviz kuru arasında önemli ölçüde zamana bağlı bir korelasyon bulunduğu gözlemlenmiştir.
dc.description.abstractThis thesis investigates the relation between the stock prices and the exchange rates(against US dollar) of Turkey, based on the monthly data from January 2003 to February 2019.The study inspects the short-run causal relationship by employing multivariate Granger causality test, and probes the long-run relation of the aforementioned variables using Johansen cointegration test. In addition, by use of multivariate DCC-GARCH method, dynamic conditional correlation among variables are estimated & forecasted for future periods. Empirical results suggest that only one long-term relation exists between these variables, and the direction of causality runs from stock prices to exchange rates. Findings of DCC-GARCH implies that significant dynamic conditional correlation is present among the time series studied. Also, a considerable time varying correlation is established between BIST100 stock prices and real exchange rates, which is in accordance to the result of preceding methods.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMaliyetr_TR
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleCointegration and causality relationship between borsa Istanbul`s bist100 and exchange rates
dc.title.alternativeBorsa İstanbul ile döviz kurları arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2019-11-25
dc.contributor.departmentUluslararası Ticaret Anabilim Dalı
dc.identifier.yokid10282284
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityBOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid582193
dc.description.pages70
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess