Now showing items 1-1 of 1

    • The effect of processing fluency on semantic illusion 

      Yallak, Ece (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Anlamsal yanılsama `Musa gemiye her hayvan türünden kaç tane almıştır?` gibi bir sorunun tufan efsanesine göre hayvanların gemiye `Musa` değil de `Nuh` tarafından alındığı bilindiği halde `iki` diye cevaplandırılması ile ...