Now showing items 1-2 of 2

  • Involvement of illiterate mothers in their children`s education 

   Nurkan, Alev (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, okumaz yazmaz annelerin çocuklarının eğitimine katılımlarını açıklayan görüş, öneri, engelleri ve okumaz yazmaz olmanın çocuklarının eğitim sürecine olan katılımlarını nasıl etkilediğini açıklamaktadır.Nitel ...
  • The effect of people education centers` literacy courses on participants` lives 

   Erbay, Ayhan (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı okuma yazma kurslarının katılımcıların günlük yaşamlarındaki etkilerini bulmaktır. Bu amaca ulaşmak adına katılımcıların profilleri, (yaşam öyküleri, ekonomik ve sosyal altyapıları; yaş, cinsiyet, evlilik ...