Now showing items 1-2 of 2

  • A lexicon for idiomatic compounds in Turkish 

   Eyigöz, Kadriye Elif (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışma, doğal dil işleme uygulamalarında, fiil başlı deyimsel tamlamaların anlamlarını belirlemek ve temsil etmek amacıyla kullanılmak üzere sınırlama-tabanlı ve isimlerin hallerine dayalı bir sözlük tasarımı önermektedir. ...
  • Argument structure and idiomatic compounds in Turkish 

   Kartal, Günizi (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   KISA ÖZET Bu çalışmada Türkçe'deki tamlama özelliği taşıyan deyimsel anlamlı eylemler, öğe yapısı ve sözdizimsel özellikleri açısından incelenmiştir. Eylemlerin öğe yapıları, ad olduklarında gösterdikleri özellikler ...