Now showing items 1-1 of 1

    • Şirketlerin yaratıcı muhasebe uygulamaları kapsamında incelenmesi 

      Cihan, Gürhan (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-03-13)
      Günümüzde, gelişen finansal piyasalarla birlikte finansal tabloların geçmiş dönemleri ile tutarlı, düzgün ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulması önem kazanmıştır. Bu sebepten dolayı şirketler finansal tablolalarının düzgün ...