Now showing items 1-1 of 1

    • Manisalı Birrî`nin 50 (elli) gazelinin şerhi 

      İnci Aktaş, Şeymanur (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-06)
      Çalışmamızın asıl konusunu; XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Nâbî ve Seyyid Vehbî gibi dönemin önemli şairlerin şiir meclisinde bulunmuş, Mevlevî Şeyhi Manisalı Birrî Mehmed Dede'nin ...