Now showing items 1-1 of 1

    • Mali alan ve mali alanı kısıtlayan faktörlerin incelenmesi: Türkiye örneği 

      Bulut, Fatin Şevki (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-10-08)
      Mali alan, devletin mali sürdürülebilirliğe zarar vermeden eğitim, sağlık, altyapı gibi kalemlere yapacağı harcamalar için bütçeden ayrılabilecek payı anlatan bir kavram olarak literatüre girmiştir. Bu kavram aynı zamanda ...