Now showing items 1-1 of 1

    • 6360 sayılı yasanın kent ve kır alanlarına etkileri : Diyarbakır örneği 

      Kirmizi, Mehmet (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-14)
      Türkiye'de büyükşehir belediyesi kavramı ilk kez 1984 yılında 3030 sayılı yasa ile idare sistemindeki yeri almıştır. Daha sonra yapılan yasal ve idari düzenlemeler ile büyükşehir belediyeciliği ile ilgili gelişmeler ...