Now showing items 1-1 of 1

    • İnovasyon, yüksek teknoloji ihracatı ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği 

      Almammadov, Kamran (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-09-02)
      Bu çalışmada Türkiye'de 1990 yılından 2018'e kadar takip eden yıllarda gerçekleşen inovasyon ve yüksek teknoloji ihracatının ekonomik büyümeye hangi ölçüde katkıda bulunduğu araştırılmıştır.Çalışmanın birinci ...