Now showing items 1-1 of 1

    • Katarakt tanısı alan bireylerde düşme sıklığı ve yaşam kalitesi 

      Özdemir, Çiğdem (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020-08-14)
      Amaç:Araştırma; katarakt tanısı alan bireylerin düşme sıklığı ve yaşam kalitesini belirlemek amacıyla planlandı ve uygulandı. Gereç ve Yöntem: Çalışma analitik kesitsel tiptedir. Araştırmaya Türkiye'nin batısındaki ...