Now showing items 1-2 of 2

  • Manisalı Birrî`nin 50 (elli) gazelinin şerhi 

   İnci Aktaş, Şeymanur (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-08-06)
   Çalışmamızın asıl konusunu; XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, Nâbî ve Seyyid Vehbî gibi dönemin önemli şairlerin şiir meclisinde bulunmuş, Mevlevî Şeyhi Manisalı Birrî Mehmed Dede'nin ...
  • Mehmed Sâmî'nin Gül-efşân adlı Gülistân tercümesi (inceleme-metin) 

   Uzun, Salih (MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   XVIII. asırda yaşamış Mehmed Sâmî'nin Gül-efşân isimli eseri, İranlı meşhur müellif Sa'dî-i Şirâzî'nin Gülistân'ının Türkçe tercümesidir. Gülistân'ı mensur şekilde tercüme eden Mehmed Sâmî'nin ...