Show simple item record

dc.contributor.advisorPekdemir, Işıl
dc.contributor.authorÖztürk, Murat
dc.date.accessioned2020-12-08T15:34:46Z
dc.date.available2020-12-08T15:34:46Z
dc.date.submitted2002
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/189273
dc.description.abstractoz Günlük yaşantımızda `bilgi çağı`, `bilgi toplumu`, `bilgi teknolojisi`, `bilgi alt yapısı`, `bilgi yönetimi` gibi terimler sık sık kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni günümüzde `bilgi`nin işletmeler için çok önemli bir kaynak haline gelerek öneminin giderek artmasıdır. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan ve bu bilgileri gerekli yer ve zamanda kullanan işletmeler önemli rekabet avantajı kazanacaklardır. Hazırlanan tez çalışmasında, 1970'li yıllarda temelleri atılan bilgi yönetimi uygulaması, bilginin artan rolü ve bilgi yönetimi uygulamalarının işletmelere sağladığı rekabet avantajları ele alınmıştır. Sanayi devrinin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişim ile bilgin öneminin giderek artması, hızla değişen bilgi teknolojileri ve gerekli bilgilerin toplanıp, sınıflandırılarak paylaşılması ve kullanılması aşamalarını içeren bilgi yönetimi süreci açıklanmıştır. Hemen her alanda yararlanılan bilgi yönetimi uygulamalarının gerçekleştirildiği birçok sektör içerisinden bankacılık, bilişim ve sigorta sektörlerinin seçilmesinde, bu sektörlerin bilgi yoğun sektörler olması etkili olmuştur. m
dc.description.abstractABSTRACT Terms such as `information age`, `information society`, `information technology`, and `knowledge management` are used very often in our daily life. This is mainly due to the fact that the importance of `knowledge` becoming very important source for organizations is continually inceasing. Organizations produce knowledge and use knowledge where and when necessary will obtain an important advantage of competition. In this dissertation, knowledge management have been begun at 1970s, increasing importance of knowledge and knowledge management applications providing advantage of competition to organizations have been examined. At the end of the industry revolution, changings on society and economic structures with increasing importance of knowledge and knowledge management process consist after degrees of necessery knowledge usage, classifying, sharing and collecting and information technology which is changing rapidly have been explained. Altough there are many sectors benefit from knowledge management applications but banking, computer and insurance sectors have been choosen because they are knowledge-intensive sectors. IVen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleBilgi yönetimi; Rekabet üzerindeki etkileri ve bir uygulama
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.subject.ytmInformation
dc.subject.ytmInformation management
dc.subject.ytmManagement
dc.subject.ytmCompetition
dc.identifier.yokid139374
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid135355
dc.description.pages116
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess