Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğüz, Tufan
dc.contributor.authorErgüne, Mehmet Serkan
dc.date.accessioned2020-12-08T13:40:00Z
dc.date.available2020-12-08T13:40:00Z
dc.date.submitted2007
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/185863
dc.description.abstractOlumsuz zarar, sözleşmesel alana özgü bir menfaat türü olarak, amaçlananborç ilişkisinin hüküm ifade ettiği yönünde uyandırılan güvenin ihlal edilmesindendoğmaktadır.Olumsuz zararı tazmin yükümlülüğünü doğuran hâller, nitelikleri gereği borcaaykırılık hükümlerine tâbi tutulmalıdır. Olumsuz zararın kapsamına, fiilî zararlar(damnum emergens) ile başka sözleşme yapma fırsatının kaçırılmasından kaynaklanankâr mahrumiyeti (lucrum cessans) girmektedir. Nedensellik bağının farklı olmasındanötürü, olumsuz zarar tazminatı, ifa menfaatiyle sınırlı değildir. Somut olaydaaşırıya kaçtığı düşünülen olumsuz zarardan sorumluluk, başka hukukî araçlarla sınırlandırılabilir.Bu doktora tezi, olumsuz zararı bütün yönleriyle ele alıp incelemeyi amaç edinmektedir.Tezin konusunu oluşturan sorunların çözümünde, araştırma ve sorgulama metotlarıkullanılmıştır.
dc.description.abstractReliance interest is in being reimbursed for losses caused by reliance on thecontract by being put in as good a position as he would have been in had the contractnot been made.The regulations of contracts in Obligation Law must be applied for theliability of reliance interest. Because the characteristic of reliance interest is relatedto contract law. Actual damages (damnum emergens) and loss of profit (lucrumcessans), originating from missing the opportunity to conclude another contract, fallwithin the scope of reliance interest. Since the chain of causality is different, relianceinterest compensation is not limited with expectation interest. Liability from relianceinterest, which is believed to be overdone in any given case, may be limited withother legal instruments.This PhD thesis aims to research and discuss reliance interests in all aspects.Research and examine methods have been used in settlement of the issueswhich constitute the subject of this thesis.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawen_US
dc.titleOlumsuz zarar
dc.title.alternativeReliance interest
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentÖzel Hukuk Anabilim Dalı
dc.subject.ytmDamage
dc.subject.ytmConfidence
dc.identifier.yokid9003270
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid217887
dc.description.pages446
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess