Show simple item record

dc.contributor.advisorHatemi, Hüseyin
dc.contributor.authorKirkbeşoğlu, Nagehan
dc.date.accessioned2020-12-08T11:29:21Z
dc.date.available2020-12-08T11:29:21Z
dc.date.submitted2010
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/181929
dc.description.abstractTezin birinci bölümünde, kısmi hükümsüzlüğe ilişkin temel kavramlarincelenmiş; ikinci bölümde ise mukayeseli hukuktaki düzenlemeler de dikkatealınarak kısmi hükümsüzlüğün özellikleri, şartları ve sebepleri araştırılmıştır. Üçüncübölümde ise, kısmi hükümsüzlüğün türleri incelenirken, özellikle sözleşmenin nicelkısımlarında uygulanan ve ihlal edilen normun anlam ve amacından ortaya çıkandüşey kısmi hükümsüzlüğün uygulama alanlarını, şartlarını ve özelliklerini açık birbiçimde tespit etmeye çalıştık. Dördüncü ise, genel olarak kısmi hükümsüzlüğünsonuçlarına yer verilmiştir. Sonuç olarak, düşey kısmi hükümsüzlüğün, ihlal edilenher bir normun anlam ve amacından ortaya çıkan doğduğu ve kural olarak TürkTicaret Kanunun.1466.maddesinden kaynaklanan uygulanma şartlarınının bulunduğukanaatindeyiz.
dc.description.abstractIn the first section of our thesis, the main conceptsbelonging to partial invalidity was analyzed; in the second section the properties,conditions and kinds of partial invalidity by taking account the regulations incomperative law. In the third section of our thesis, while analyzing the vertical partialinvalidity, we clearly tried to bring up the application areas, conditions andproperties of vertical partial invalidity that is performed on the quantitative parts ofthe contracts and sourced from sense and purpose of provisions that were breachedby the parties. In the fourth section of our thesis, it was placed to legal results of thepartial invalidity. Caonsequently, we believe that the vertical partial invalidity issourced of the sense and purpose of each breached provisions and as principle hasgot application conditions borned from Turkish Commercial Code Article 1466.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawen_US
dc.titleTürk Özel Hukukunda kısmi hükümsüzlük
dc.title.alternativePartial invalidity in Turkish Private Law
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentÖzel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı
dc.subject.ytmPrivate Law
dc.subject.ytmTurkish Private Law
dc.subject.ytmNullity
dc.subject.ytmTurkish Commercial Law
dc.subject.ytmPartial invalidty
dc.identifier.yokid389998
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid277897
dc.description.pages345
dc.publisher.disciplineÖzel Hukuk Bilim Dalı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess