Show simple item record

dc.contributor.advisorBıçak, Ayhan
dc.contributor.authorÖztürk, Murat
dc.date.accessioned2020-12-08T09:08:32Z
dc.date.available2020-12-08T09:08:32Z
dc.date.submitted2014
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/174600
dc.description.abstractYapılandırmacı eğitim kuramı, ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmakta ve tartışılmaktadır. Ülkemizde de bu konu hakkında pek çok çalışma yapılmaktadır; fakat bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu eğitim bilimleri kapsamında yapılmakta ve yapılandırmacı eğitim kuramı yöntemleri ve sonuçları itibariyle ele alınmaktadır. Bu çalışmada yapılandırmacı eğitim kuramı bilgi felsefesi bağlamında ele alınmıştır. Eğitim en genel anlamıyla bir bilgi aktarma işi olarak tanımlanabilir. Bilgi aktarmanın yöntemini belirleyebilmek için, bilginin tanımlanması gerekmektedir. Bilindiği gibi bilgiyi tanımlayan, yapısını araştıran disiplin, felsefenin temel araştırma alanlarından olan bilgi felsefesidir. Çalışmamın amacı yapılandırmacı eğitim kuramının, ilkelerinin, yöntemlerinin ve amaçlarının temelini oluşturan yapılandırmacı bilgi kuramının bilgi anlayışını ve bu bilgi anlayışıyla yapılandırmacı eğitimin ilke ve yöntemleri arasındaki neden sonuç ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmamda bu ilişkinin yapılandırmacı eğitimi uygulayacak olan eğitmenler tarafından kavranmasının yapılandırmacı eğitimin etkili bir şekilde uygulanması için şart olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, çalışmamda yapılandırmacı felsefenin bilgi kuramını incelemenin yanında, bu bilgi anlayışının niçin yeni bir eğitim yöntemi oluşturduğu da belirlenmeye çalışılmıştır.
dc.description.abstractThe theory of constructivist education has been used and debated in our country and in many countries of the world. A good number of studies are being carried out in our country, yet a good majority of these studies are realized in the scope of educational sciences and the theory of constructivist education is discussed with respect to approaches and results. In this study, constructivist education theory is discussed in terms of epistemology. Education can, in the most general sense, be described as a way of conveying knowledge. In order to determine the way of transferring knowledge, it is necessary that knowledge be defined. As known, the discipline that define the knowledge and study its structure is epistemology, one of the main research areas of philosophy. The purpose of our study is to state the sense of knowledge of the constructivist epistemology, which underlies the principles, approaches and purposes of the theory of constructivist education and the reason and result relationship between the principles and methods of constructivist education and this sense of knowledge. In our study, it is concluded that couse and effect relationship which is perceived by the teachers who would apply constructivist education is an obligation for constructivist education in order to be applied in an effective way. Accordingly, in this study, as well as analysing the epistemology of constructivist philosophy, the cause of this sense of knowledge formed a new educational administration this attempted to determine.en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectEducation and Trainingen_US
dc.subjectFelsefetr_TR
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.titleYapılandırmacı eğitim kuramının felsefi temelleri
dc.title.alternativeThe philosophical fundemantals of constructivist education theory
dc.typedoctoralThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentFelsefe Anabilim Dalı
dc.subject.ytmConstructivist teaching method
dc.subject.ytmEducation philosophy
dc.subject.ytmInformation philosopy
dc.identifier.yokid10058932
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid388991
dc.description.pages125
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess