Show simple item record

dc.contributor.advisorGündoğdu, Oğuz
dc.contributor.authorFirat, Osman
dc.date.accessioned2020-12-07T14:40:22Z
dc.date.available2020-12-07T14:40:22Z
dc.date.submitted2005
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/156357
dc.description.abstractBu çalışmada 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce' de meydana gelen MW= 7.3 olanDepremin makrosismik araştırması yapılmıştır.Çalışma 5 bölümü kapsamaktadır.Birinci bölümde Türkiyedeki deprem sorunu ve çalışmanın amaç ve kapsamıbelirtilmiştir.İkinci bölümde deprem parametreleri tanımları yapılmıştır.Şiddet, hız ve yapı tiplerindeki hasar arasındaki ilişkiler ile fay, fay türleri ve levhatektoniği tanımları verilmiştir.Türkiye' nin Tektoniğinin'den, Kuzey Anadolu Fay Zonuile Düzce Depreminin ilişkisinden çalışmanın üçüncü bölümünde ayrıntılı bir şekildebahsedilmiştir.Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, araştırma alanı belirlendikten sonra 17 Agustos1999 Gölcük Depremi öncesi ve sonrası gerilme değişimi ve bölgenin deprem etkinliğianlatılmıştır. Arazi gözlemleri ve anketler sonucunda elde elde edilen verilerdeğerlendirilmiş ve eşşiddet haritası çizilmiştir.Çalışmanın beşinci ve son bölümündeyse makrosismik inceleme sonucunda ortayaçıkan sonuçlar anlatılmıştır.VI
dc.description.abstractIn this work, the macrosismic study of the Düzce earthquake (MW=7.3) that occured atNovember 12,1999 is presented. This study is includes in five parts.In the first part of study, the earthquake problems in Turkey and the aim of the study isdescribed.The parameters of the earthquake are defined in the second chapter. Relations betweenintensity, velocity and the damage types of buildings are explained. Detailedinformation about fault, types of faults and plate tectonics models are presented.In the third part of the study, the tectonics of Turkey, the relation of North AnatolianFault Zone and Düzce Earthquake are explained in details.In the fourth part of the study, after determining study area, stress-drop before and afterthe August 17, 1999 Gölcük Earthquake and earthquake activity are given in the studyarea. The data obtained as a result of observations of the area and questionnaire about itis evaluated and intensity map is drawn.Finally, in the last part of the study the results of the macrosismic study are discussed.VIIen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectDeprem Mühendisliğitr_TR
dc.subjectEarthquake Engineeringen_US
dc.title12 Kasım 1999 Düzce depremi makrosismik araştırması
dc.title.alternativeMacrosismic study of 12 November 1999 Düzce earhtquake
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.identifier.yokid198083
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid198486
dc.description.pages60
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess