Show simple item record

dc.contributor.advisorGöksel, Fatma Serpil
dc.contributor.authorGezgin, Ömür
dc.date.accessioned2020-12-07T13:26:57Z
dc.date.available2020-12-07T13:26:57Z
dc.date.submitted2012
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/152380
dc.description.abstractBu çalışmanın ilk aşamasında, başlangıç maddesi olan p-bromanil (1) bileşiğinin çeşitli alifatik ve aromatik tiyol bileşikleri ile bazik ortamda gerçekleşen reaksiyonları incelendi.p-Bromanil (1)'in siklohekzantiyol ile reaksiyonu sonucu; yeni 2-bromo-3,5,6-trisiklohekziltiyo-1,4-benzokinon (3), bilinen 2,3:5,6-tetrasiklohekziltiyo-1,4-benzokinon(4) sentezlendi.Çalışmanın ikinci aşamasında başlangıç maddesi olarak kullanılan p-Fluoranil (2) bileşiğinin çeşitli aromatik ve alifatik tiyol bileşikleri ile bazik ortamda gerçekleşen reaksiyonları incelendi.p-Fluoranil (2)'in siklohekzantiyol ile reaksiyonu sonucu: yeni 2-fluoro-3,5,6-trisiklohekziltiyo-1,4-benzokinon (5), p-metiltiyofenol ile reaksiyonu sonucu; yeni 2-fluoro-3,5-dietoksi-6-(p-metilfeniltiyo)-1,4-benzokinon (6), yeni 2-fluoro-3-etoksi-5,6-di(p-metilfeniltiyo)-1,4-benzokinon (7), yeni 2-etoksi-3,5,6-tri(p-metilfeniltiyo)-1,4-benzokinon (8), 2-merkapto-1-metilimidazol ile reaksiyonu sonucu 2,3,5-trietoksi-6-(2-merkapto-1-metilimidazol)-1,4-benzokinon (9), propan tiyolle reaksiyonu sonucu 2,6-difluoro-3,5-bis(propiltiyo)-1,4-benzokinon (10) bunun izomeri olduğunu düşündüğümüz 2,5-difluoro-3,6-bis(propiltiyo)-1,4-benzokinon (11), ve dodekan tiyolle reaksiyonu sonucu yeni 2,5-bis(dodesiltiyo)-3,6-difluoro-1,4-benzokinon (12) bileşikleri sentezlendi.Elde edilen bileşikler kromatografik yöntemlerle saflaştırıldı. Yapıları elementel analiz ve spektroskopik yöntemlerle (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS) aydınlatıldı.
dc.description.abstractIn the first step of this study, reactions of various aliphatic and aromatic thiol compounds with p-bromanil (1) as a starting compound in basic medium, were investigated.P-Bromanil (1) was reacted with cyclohexanthiol, and new 2-bromo-3,5,6-tricyclohexylthio-1,4-benzoquinone (3), known 2,3:5,6-tetracyclohexylthio-1,4-benzoquinone (4) compounds were synthesized.In the second step of this study, reactions of various aromatic and alyphatic thiol compounds with p-fluoranil (2) as a starting compound in basic medium, were investigatedp-Fluoranil (2) was reacted with cyclohexanthiol, p-methylthiophenole, 2-mercapto-1-methylimidazole, propanethiol, dodecanethiol and new 2-fluoro-3,5,6-tricyclohexylthio-1,4-benzoquinone (5), new 2-fluoro-3,5-diethoxy-6-(p-methylphenylthio)-1,4- benzoquinone (6), new 2-fluoro-3-ethoxy-5,6-(p-methylphenylthio)-1,4- benzoquinone (7), new 2-etoxy-3,5,6-tri(p-methylphenylthio)-1,4- benzoquinone (8), new 2,3,5-triethoxy-6-(2-mercapto-1-methylimidazole)-1,4- benzoquinone (9), 2,6-difluoro-3,5-bis(propylthio)-1,4-benzoquinone (10) isomer of this compound which we think 2,5-difluoro-3,6-bis(propylthio)-1,4-benzoquinone (11) and 2,5-bis(dodesilthio)-3,6-difluoro-1,4-benzoquinone (12) compounds were synthesized.The products were purified by chromatographic methods. The structures of compounds were determined by micro analysis and spectroscopic methods (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS).en_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectKimyatr_TR
dc.subjectChemistryen_US
dc.subjectKimya Mühendisliğitr_TR
dc.subjectChemical Engineeringen_US
dc.titleTiyoller ve halokinonlarrdan S-sübstitüe kinonların sentezi
dc.title.alternativeThe synthesis of S-substituted quinones from thiols and haloquinones
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentKimya Anabilim Dalı
dc.subject.ytmQuinones
dc.subject.ytmThioethers
dc.subject.ytmThiols
dc.subject.ytmThioquinones
dc.identifier.yokid422426
dc.publisher.instituteFen Bilimleri Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid305456
dc.description.pages106
dc.publisher.disciplineOrganik Kimya Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess