Now showing items 1-1 of 1

    • Atık lastiklerin piroliz kinetiğinin incelenmesi 

      Pandül, Emine Zeynep (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Atık Lastiklerin Piroliz Kinetiğinin İncelenmesi Çalışmanın amacı, atık lastiklerin piroliz reaksiyon kinetiğinin incelenmesidir. Atık lastikler, 20-120 dakika aralığındaki sürelerde, 375, 400 ve 425 °C reaksiyon ...