Now showing items 1-3 of 3

  • Oltu taşlarının kalsinasyon kinetiğinin incelenmesi 

   Özgen, Işik (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020-10-27)
   ÖZET Oltu Taşlarının Kalsinasyon Kinetiğinin İncelenmesi Oltu taşı linyit kökenli doğal bir üründür. Bu bakımdan öncelikli kalorimetrik çözümleme uygulanmış; nem % 3.21, kül % 2. 13, uçucu madde % 59.48, kok % 40.52, sabit ...
  • Pamukkale traverterlerinin kalsinasyon kinetiğinin incelenmesi 

   Pakkan, Hüseyin Çağatay (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Pamukkale Travertenleri X-Işın, DTA ve ince kesit çözümlemelerine göre kalsittir. Böyle sıcak su kaynaklarında görülen aragonit oluşumu Pamukkalede görülmemektedir. Pamukkale travertenlerinin azot atmosferindeki ...
  • Platin-metal oksit katalizörleri üzerinde karbon monoksit oksidasyonu 

   Ebiller, Sibel (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Platin-Metal Oksit Katalizörleri Üzerinde Karbon Monoksit Oksidasyonu Bu çalışmada CO oksidasy onunda, katalizör hazırlamada kullanılmak üzere Sn02 ve C03O4 hazırlanmış ve bunlara farklı pH' larda H2PtCl6 çözeltisi ...