Now showing items 1-1 of 1

    • Bitümişist üzerinde pestisitlerin (MCPA, 2, 4-D) adsorpsiyonu 

      Ayar, Nihat (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET Bitümişist Üzerinde Pestisitlerin (2,4-D, MCPA) Adsorpsiyonu Bu çalışmada, bitümlü şist üzerinde 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ve 4- kloro-2-metilfenoksiasetik asidin (MCPA) adsorpsiyonu spektrofotometrik ...