Now showing items 1-1 of 1

    • Aşılanmış poliolefinlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi 

      Mutlu, Mümimne (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZETAŞILANMIŞ POLİOLEFİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİNİNCELENMESİPolietilen ( PE ), üstün fiziksel ve mekaniksel özellikleri nedeniyle çok yaygın kullanımalanına sahip polimerlerin başında gelir. PE'nin vinil monomerleri ...